Link to website Item 2


Contracting avdeling

Eide Contracting AS, har egen avdeling for ekstern virksomhet der en utfører oppdrag on – offshore hos oppdragsgivere på faste entrepriser eller som subcontractor.

EC AS, har høyt kvalifisert personell med lang erfaring fra en rekke krevende prosjekt og moderende utstyr.

EC AS, har eget mobilt containerverksted, montasjekraner, arbeidslifter, stillasmateriell, sveise og monteringsverktøy, måle og kontrollutstyr. EC AS, har permanent lisens fra Arbeidskrafts myndighetene for utleie av operatører innen faggruppene: Sveisere, Platearbeidere, Mekanikere, Riggere og Stillasbyggere.

Kontakt oss for dette er:

ÇIT´S THE QUICKEST AND MOST EFFICIENT WAY TO OBTAIN SPECIALISTS»