Link to website Item 2


Skip

Eide har lange tradisjoner som skipsbyggere. Fra en beskjeden start med bygging av fiskebåter i tre – til moderne verftsfaseliteter der en har bygget og levert en rekke moderne fartøyer som fiskebåter, lasteskip, taubåter, tankere og offshore-fartøyer av forskjellige størrelser og typer i stål.

Leveransene til offshore har bestått av: Ankerhendling-tug supply, pipecarriers, dykkerfartøy, support-fartøy og hjelpefartøy.

Forøvrig har en levert avanserte tankere med tanker av rustfritt stål for føring av kjemikalier, lasteskip, taubåter, kabelleggere, fryseskip og avanserte fiskebåter til rederier i inn og utland.

Eide har foruten nybyggingsaktiviteten spesialisert seg på ombygging av skip til spesialformål som:

  • Dykking, redning, supply og undersøkelsesfartøy.
  • Tankere for føring av spesialprodukter.
  • Spesialutrustede fartøy til kontraktfestet oppdrag for oljeaktivitet