Heving av «Sleipner»

By Mary Ann Warberg,

17.08.2000 – Eide Marine Services A/S, har nå mobilisert utstyr til havaristedet nord for Haugesund for å starte arbeidet med heving av hurtigbåten «Sleipner».«Eide Marine Services A/S, har nå mobilisert utstyr til havaristedet nord for Haugesund for å starte arbeidet med heving av hurtigbåten «Sleipner».

Arbeidet med selve bjergnings-operasjon starter fredag morgen, den 18.08.00, og vil foregå kontinuerlig inntil hevingsarbeidet er utført.Email this story to a friend:
To:
From:


More articles Archive   Search the news
Subscribe?

 

 

Barge Invest AS
Hillestad
N-5457 Høylandsbygd
Norway
Tel: (+47) 53 48 35 50 – Fax: (+47) 53 47 72 41
E- mail: eide@eide-gruppen.no