Utplassering av vindmøller i Danmark

By Kjartan Mehammer,

15.11.2000 – En ombygget versjon av «EIDE BARGE 5», med en løfte kapasitet på 1.600 tonn, er nå i ferd med å plassere ut vindmøller i den danske skjærgård.                
 
«Eide Barge 5» med møllefundament i krok

«En ombygget versjon av «EIDE BARGE 5», med en løfte kapasitet på 1.600 tonn, er nå i ferd med å plassere ut vindmøller i den danske skjærgård.

Totalt skal det plasseres ut 20 vindmøllefundamenter ved Middelgrunden rett utenfor København. Vårt oppdrag er å plukke opp fundamentene, som har en vekt mellom 1.100 og 1.450 tonn, i dokk ved København for så å frakte de i kroken ut til lokasjon på Middelgrunden.Related link:
Møllelauget på Middelgrunden
Windpower

Email this story to a friend:
To:
From:


More articles Archive   Search the news
Subscribe?

 

 

Barge Invest AS
Hillestad
N-5457 Høylandsbygd
Norway
Tel: (+47) 53 48 35 50 – Fax: (+47) 53 47 72 41
E- mail: eide@eide-gruppen.no