Eide Lift 2 til Bremanger

By Kjartan Mehammer,

19.03.2001 – Eide Lift 2 mobiliseres til Bremanger for montering av steinknuseverk.                
 
Eide Lift 2

«Eide Lift 2 mobiliseres til Bremanger for montering av steinknuseverk.

Arbeidet skal etter planen starte om morgenen onsdag 21.03. Lekter med utstyr fra Holland skal losses og montering av selve knuseverket skjer fortløpende. De tyngste løftene vil være ca 350 tonn.

Vår oppdragsgiver er Bremanger Quarry ASEmail this story to a friend:
To:
From:


More articles Archive   Search the news
Subscribe?

 

 

Barge Invest AS
Hillestad
N-5457 Høylandsbygd
Norway
Tel: (+47) 53 48 35 50 – Fax: (+47) 53 47 72 41
E- mail: eide@eide-gruppen.no