Link to website Item 2


Livbåtstup fra EIDE LIFT 2


Fritt fall fra Eide Lift 2
 
  
25.01.2002 – Testing av frittfall livbåt ble utført i uke 2 med hjelp av EIDE LIFT 2.

Det var vår kunde Umoe Schat Harding AS som hadde leigt inn flytekranen EIDE LIFT 2 for utføring av frittfall testen på sin FFO900 livbåt. Umoe utførte testingen for Philips sitt Bayu Undan Gas Recycle Project i Indonesia.


Testen ble utført ved at båten ble tillagt vekt ved hjelp av sandsekker og utløst til fritt fall fra 26 meters høyde.


Testen var vellykket.<- back/tilbake