Link to website Item 2


«EIDE BARGE 5»


«EIDE BARGE 5» at work
 
  
05.03.2003 – «EIDE BARGE 5» arbeider i Danmark med utsetting/montering av vindmøllefundament.

Vi har tidligere presentert «EIDE BARGE 5» ombygget og modifisert for 1800 tonns løft. Og kan nå presentere kranlekteren i operasjon med utsetting/montering av fundamentene. EMS AS henter fundamentene fra byggeplass i Polen og frakter disse på lekter til Rødsand, Danmark.

Til nå er ca. 30 av totalt 73 fundament plassert og utsettingen skjer fortløpende. EMS AS har 4 stk. 10 000 tonn nordsjø-lektere.

Taubåten Eide Rex og Eide Barge 5 er engarsjert på dette prosjektet.

<- back/tilbake