Link to website Item 2


«ROCKNES» SNUDD OG OPERASJONEN ER AVSLUTTET MED SUKSESS


 
  
14.04.2004 – Vi har tidligere innformert om at dette var et sammarbeidsprosjekt mellom Smith
Internasjonal og Eide Marine Services As. .


Enginneringsarbeidet ble også utført som et J/V
mellom samarbeidspartene, mens utstyret ble supplert fra Eide. Operasjonen tok 13 dager å gjennomføre

<- back/tilbake