Link to website Item 2


Utplassering av vindmøller i Danmark


«Eide Barge 5» med møllefundament i krok
 
  
15.11.2000 – En ombygget versjon av «EIDE BARGE 5», med en løfte kapasitet på 1.600 tonn, er nå i ferd med å plassere ut vindmøller i den danske skjærgård.

En ombygget versjon av «EIDE BARGE 5», med en løfte kapasitet på 1.600 tonn, er nå i ferd med å plassere ut vindmøller i den danske skjærgård.


Totalt skal det plasseres ut 20 vindmøllefundamenter ved Middelgrunden rett utenfor København.
Vårt oppdrag er å plukke opp fundamentene, som har en vekt mellom 1.100 og 1.450 tonn, i dokk ved København for så å frakte de i kroken ut til lokasjon på Middelgrunden.
Linker:
Møllelauget på Middelgrunden
Windpower

<- back/tilbake