Link to website Item 2


Eide Lift 2 til Bremanger


Eide Lift 2
 
  
19.03.2001 –  Eide Lift 2 mobiliseres til Bremanger for montering av steinknuseverk.


Eide Lift 2 mobiliseres til Bremanger for montering av steinknuseverk.


Arbeidet skal etter planen starte om morgenen onsdag 21.03.
Lekter med utstyr fra Holland skal losses og montering av selve knuseverket skjer fortløpende. De tyngste løftene vil være ca 350 tonn.


Vår oppdragsgiver er Bremanger Quarry AS


<- back/tilbake