Link to website Item 2


Akter skip Green Ålesund satt på land


Akterskip Green Ålesund på land
 
  
17.10.2001 – Akterskipet til Green Ålesund ble onsdag 26. september 2001
satt på land i Høylandsbygd.


Etter nesten 10 månder under vann ble altså det 1.800 tonn tunge akterskipet satt på land. Det var det innleide kranfartøyet «Asian Hercules II» som stod for selve løfteoperasjonen.

Planleggingen og selve utførelsen av hevingen ble gjort til SFT’s tilfredsstillelse.


Kort tid etter akterskipet var landsatt ankom representanter fra Sjøfartsdirektoratet, forsikringselskap og rederi for å gjennomføre endelig inspeksjon av propell anlegget.


Det jobbes nå med å få slettet pant på havaristen slik at opphugging kan starte.

<- back/tilbake