Eide Contracting A/S, utfører besiktigelse, utferdiger tilstandsrapport og forslag til utbedring / reparasjon av maritimt maskineri og utstyr for skip, rigger og faste offshoreinstallasjoner.

EC A/S utfører oppdragene i eget verksted, på kundens base eller på brukerstedet.

EC A/S, har spesialverktøy, utstyr for påleggssveis og plassmaskinering, erfarne operatører og supervasorer til å gjennomføre oppdraget.

Som eksempel på slike vedlikeholds / reprasjonsoppdrag kan nevnes:

  • Påleggssveis med ettermaskinering.
  • Overhaling ( klassing ) av dieselmotorer.
  • Overhaling av turboer, kjølere m.m.
  • Winsjer, pumper og annet maskineri.
  • Overhaling og resertivisering av kraner, bore-utstyr og annet løfteutstyr.
  • Redningsbåter med utsettingsutstyr.
  • Demontering og remontering av komponenter.
  • Oppretting og prøvekjøring.Eide Contracting A/S
Adresse: 5457 Høylandsbygd
Tlf: 53 48 35 50 – Fax: 53 47 72 41
E- post: eide@eide-gruppen.no